Usługi analityczne

– zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

1) Synteza bibliotek peptydów, lipopeptydów oraz fragmentów białek techniką SPOT

 • Syntezator SPOT – Parallel Peptide Synthesizer MultiPep RSi Intavis Bioanalytical Instrument
 • Syntezator SPOT – Parallel Peptide Synthesizer Bioanalytical Instrument

2) Synteza „trudnych” peptydów, amidów, estrów w roztworze i na fazie stałej

 • Syntezator – Heidolph Synthesis 1 Solid System with Wastebox
 • Syntezator – Automated Microwave Peptide Synthesizer LibertyBlue CEM
 • Zestaw HPLC – Gilson prepELS II Detector, Waters 2489 UV/Visible detector, Waters 600S controller, Waters 717 Autosampler, Waters 616 Pump, Waters 2487 Dual λ absorbance detector
 • Zestaw HPLC-DAD-MS – Diodex UltiMate 3000 UHPLC focused: pomp, autosampler, Diode-Array Detection
 • Chromatograf Preparatywny – Combi Flesh EZ prep UV-VIS Teldyn ISCO
 • Liofilizator – Labconco FreeZone 1
 • Labconco Refrigerated CentriVap Concetrator

3) Synteza zróżnicowanych strukturalnie związków zarówno w małej skali jak i powiększonej skali

 • reaktor mikrofalowy Discover firmy CEM z kompresorem i profesjonalnym oprogramowaniem
 • reaktor Reactor-Ready Pilot o pojemności 10 litrów do syntezy firmy Radleys zaopatrzony w mieszadło firmy Heidolph oraz w zestawie z urządzeniem do kontroli temperatury Presto Julabo A40 i z laptopem z oprogramowaniem

4) Analizy związków metodą GC-MS MS, UV oraz CD

 • Zestaw GC-MS – PerkinsElmer Mass Spectromer Clarus SQ 8 S, PerkinsElmer Gas Chromatograph Clarus 580, PerkinsElmer Headspace Sampler TurboMatrix 40 Trap
 • Bruker micrOTOF-Q III
 • spektrometr MS (MALDI-TOF) – ultrafleXtreme, ze spryskiwaczem – TM-Sprayer HTXImaging by HTX Technologies LLC wraz ze skanerem – Bruker TissueScout,
 • Spektroskop UV-VIS – UV-1601 UV-Visible spectrophotometer Shimadzu
 • Spektroskop UV-VIS – Thermo Scientific Orion AquaMate 8000 UV/Vis spectrophotometer
 • spektometr CD – Jasco J-1500