Projekt główny

Innowacyjne materiały hybrydowe
użyteczne w wytwarzaniu opatrunków
do leczenia stopy cukrzycowej

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż.
Beata Kolesińska

Profesor Beata Kolesińska jest kierownikiem grupy badawczej Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Jej kariera naukowa związana jest z Politechniką Łódzką od
2003 roku.

Jest autorem ponad 100 publikacji oraz współautorem patentów i zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii organicznej, chemii związków naturalnych, w tym peptydów i białek oraz ich koniugatów z matrycami stałymi. Prowadzi również badania nad poszukiwaniem peptydów i peptydomimetyków użytecznych w zapobieganiu procesowi agregacji białek/polipeptydów, które są przyczyną licznych amyloidoz. Współpracuje z jednostkami badawczymi z dziedziny medycyny, biologii, inżynierii materiałowej i biomateriałowej oraz z partnerami przemysłowymi sektora środków leczniczych, wyrobów medycznych oraz przetwórstwa żywności. Była wielokrotnie nagradzana za osiągniecia naukowe zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.

Zespół

Naukowcy pracujący przy projekcie

dr hab. inż.

Justyna Frączyk

dr inż.

Anna Gajda

dr inż.

Łukasz Janczewski

dr inż.

Krzysztof Kaczmarek

dr inż.

Joanna Waśko

Zespół

Członkowie zespołu

mgr inż.

Angelika Becht

Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Aleksandra Czerchawy

Doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Dariusz Zieliński

Doktorant na Wydziale Chemicznym Politechniki
Łódzkiej

mgr inż.

Sylwia Magdziarz

Doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Piotr Rosiak

Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Katarzyna Czerczak-Kwiatkowska

Doktorantka na Wydziale Chemicznym Politechniki
Łódzkiej w ramach programu InterChemMed

mgr inż.

Łukasz Banach

Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Piotr Jędrzejczak

Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

mgr inż.

Paulina Paul

Doktorantka na Wydziale Chemicznym PŁw ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

Sima Alvani-Alamdari

Doktorantka w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej

Świadczymy usługi analityczne

– zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia

Zobacz kto docenił
nasze starania