Dla Inwestorów

Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek oferuje swoje wsparcie oraz  udział w projektach B+R i wdrożeniowych zainteresowanym przedsiębiorstwom:

  •  W poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych w obszarze syntezy amidów, estrów, peptydów, peptydomimetyków

 

  • W poszukiwaniu nowych związków aktywnych biologicznie o potencjalnym wykorzystaniu, jako farmaceutyki, składniki kosmetyków, dodatki do żywności, o budowie: amidów, estrów, peptydów, peptydomimetyków, lipopeptydów;

 

  • W poszukiwaniu nowych materiałów na bazie polisacharydów, białek lub innych biodegradowalnych polimerów modyfikowanych peptydami/peptydomimetykami użytecznych w medycynie regeneracyjnej;

 

  • W poszukiwaniu nowych nanomateriałów, nanocząstek o zróżnicowanej aktywności biologicznej uzyskiwanej w wyniku ich funkcjonalizacji za pomocą peptydów/peptydomimetyków;

 

  • Nad pracami dotyczącymi nowych rozwiązań technologicznych z obszaru syntezy organicznej;

 

  • Nad pracami skalowania procesu syntezy związków organicznych od skali gramowej do skali kilku kilogramowej