Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania

badania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, POIR.04.01.02-00-0004/17

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie uniwersalnego, komplementarnego zestawu opatrunkowego złożonego z czterech podzestawów zabezpieczających urazy trwałe.

Innowacyjny, uniwersalny i komplementarny zestaw opatrunkowy składać się będzie:
(1) opatrunku chłonnego zintegrowanego z bandażem,
(2) tamponu przeznaczonego do ran postrzałowych i kłutych,
(3) włókniny,
(4) stazy taktycznej.

(1) Resorbowalny opatrunek z mieszaniny modyfikowanych aminokwasowymi/peptydowymi włókien alginianowych i chitozanowych zintegrowany z bandażem, pozwalający na opatrywanie ran intensywnie krwawiących.

(2) Tampon z resorbowalnych włókien, mieszanina modyfikowanych aminokwasami/peptydami włókien chitozanowych lub pochodnych chitozanu i alginianu wapnia. Działanie hemostatyczne oraz przeciwbakteryjne (obecność mikrosrebra). Wyrób resorbowalny. Proste działanie oraz łatwy sposób usuwania tamponu. Możliwość tamowania krwawienia z ran postrzałowych oraz kłutych.

(3) Gaza/włóknina. Produkt wykonany z materiałów resorbowalnych. Włóknina bądź gaza umieszczana bezpośrednio na krwawiącej ranie, co daje zatamowanie krwotoku w bardzo krótkim czasie. Materiał stosowany do wytworzenia gazy/włókniny składał się będzie z modyfikowanych hemostatykami peptydowymi/aminokwasowymi włókien chitozanowych lub alginianowych.

(4) Staza taktyczna będzie wykonana z odpowiedniego do tego celu tworzywa sztucznego, a jej konstrukcja pozwoli na uzyskanie odpowiedniego stopnia ucisku bez udziału osób specjalnie przeszkolonych.

Opatrunki te będą szczególnie użyteczne dla służb mundurowych oraz cywilnych. Finalne opatrunki i ich zastosowanie mają spełniać wymagania operacyjne 1 i 2 etapu ewakuacji medycznej w przypadku Sił Zbrojnych RP i odpowiadających im poziomów udzielania polowej pomocy medycznej przez inne służby mundurowe lub jednostki cywilne.

Zaproponowany uniwersalny, komplementarny zestaw opatrunkowy powinien stanowić również wyposażenie standardowe służb cywilnych. Racjonalne wydaje się również wprowadzenie opracowanego zestawu do wyposażenia apteczek podstawowej pomocy medycznej w zakładach produkcyjnych, w których istnieje zwiększone ryzyko wypadków skutkujących powstaniem urazów trwałych. Zaproponowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie jako element zestawu opatrunków standardowych, zawierających między innymi gazę opatrunkową czy bandaż, które pomimo, że stanowią największy ilościowo udział rynku wyrobów medycznych, nie są wystarczającymi składnikami z punktu widzenia silnie krwawiących urazów. Zasadniczym założeniem zaproponowanego rozwiązania jest zahamowanie krwawienia w czasie 2-3 min. Efekt ten jest możliwy dzięki właściwościom hemostatycznym samych materiałów cukrowych i wspomagany jest zastosowaniem modyfikowanych za pomocą aminokwasów/peptydów o właściwościach hemostatycznych. Dodatkowo, w proponowanym rozwiązaniu stosowane są technologie gwarantujące ochronę przed zakażeniami drobnoustrojami patogennymi.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzi:

– Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny oraz Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów,
– Bella Sp. z o.o.,
– TRICOMED SA,
– Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.