dr hab. inż.

Justyna Frączyk

Wykształcenie

2019

Stopień doktora habilitowanego nauk
chemicznych, dyscyplina chemia,
Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka

2009

Stopień doktora nauk chemicznychw zakresie chemii,
Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka

2003

Magister inżynier, kierunek InżynieriaMateriałowa,
Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka

Zatrudnienie

2010

Adiunkt – Instytut chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej 

2009

Asystent – Instytut chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej

Zainteresowania naukowe

  • Projektowanie, synteza i zastosowanie peptydów/lipopeptydów immobilizowanych na stałych nośnikach jako narzędzi użytecznych w diagnostyce medycznej

W badaniach nad opracowaniem metod użytecznych w szybkiej, czułej diagnostyce chorób onkologicznych, autoimmunologicznych oraz neurodegeneracyjnych wykorzystujemy różne podejścia i narzędzia molekularne. Jednym z nich są receptory molekularne i peptydy immobilizowane na celulozie umożliwiające specyficzne wiązanie potencjalnych biomarkerów (niskocząsteczkowych, polipeptydowych, białkowych) danej choroby obecnych w płynach fizjologicznych (mocz, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, homogenaty tkankowe). Opracowane rozwiązanie znalazło zastosowanie w poszukiwaniu biomarkerów diagnostycznych /prognostycznych chorób nowotworowych (rak tarczycy, rak okrężnicy C38, rak piersi 16/C, rak płuc LLC), chorób autoimmunologicznych (reumatoidalne zapalenia stawów RZS, arterioskleroza), neurodegeneracyjnych (choroby Parkinsona, Alzheimera) oraz choroby wieńcowej.

  • Projektowanie i synteza koniugatów z nanocząstkami –nowe podejścia terapeutyczne

Nanomateriały znajdują szerokie zastosowanie w medycynie. W ramach badań zajmujemy się opracowywaniem nowych metod funkcjonalizacji nanomateriałów, pozwalających na uzyskiwanie koniugatów o znacząco ulepszonych właściwościach aplikacyjnych. Badania nakierowane są na tworzenie pochodnych zawierających przyłączony do nanocząstki fragment o działaniu leczniczym oraz fragmenty strukturalne poprawiające selektywność docierania do zmienionych chorobowo miejsc, jak też poprawiających zdolność przenikania przez błony komórkowe. Koniugaty nanomateriałów z lekiem oraz fragmentem naprowadzającym mogą być zastosowane w terapii onkologicznej. W przypadku zastosowania nanocząstek magnetycznych mogą być również wykorzystane jako materiały w termoablacji.

Wybrane publikacje

  1. J. Fraczyk, Z.J. Kaminski, “Designing, synthesis and application of a library of supramolecular structures formed by N-lipidated peptides immobilized on cellulose. Artificial receptors” J. Comb. Chem. 2008, 10, 934-940,

doi.org/10.1021/cc800114n

 

  1. J. Fraczyk, B. Kolesinska, A. Czarnecka, B. Malawska, A. Wieckowska, M. Bajda, Z.J. Kaminski, “The application of a library of artificial receptors formed by the self-organization of N-lipidated peptides immobilized on cellulose for preliminary studies of binding of N-phenylpiperazines” QSAR & Comb. Sci. 2009, 28, 728-736,

 

 

  1. J. Fraczyk, B. Kolesinska, Z.J. Kaminski, “N-lipidated oligopeptides immobilized on cellulose as new type of organocatalysts” J. Comb. Chem. & H.T.S. 2013, 16, 562-571,

doi.org/10.2174/1386207311316070006

 

  1. A. Bak, M. Daszykowski, Z. Kaminski, K. Kiec- Kononowicz, K. Kuder, J. Fraczyk, B. Kolesinska, P. Ciosek, J. Polanski, “Probing an Artificial Polypeptide Receptor Library Using a Series of Novel Histamine H3 Receptor Ligands” J. Comb. Chem. & H.T.S. 2014, 17, 141-156,

doi.org/10.2174/13862073113169990054

 

  1. J. Fraczyk, M. Walczak, L. Szymanski, Z. Kolacinski, H. Wrzosek, I. Majsterek, K. Przybylowska-Sygut, Z.J. Kaminski, “Carbon nanotubes functionalized with folic acid attached via biomimetic peptide linker” Nanomedicine, 2017, 12, 2161–2182,

doi.org/10.2217/nnm-2017-0120

 

  1. J. Fraczyk, M. Walczak, Z.J. Kaminski, “New Methodology for Automated SPOT Synthesis of Peptides on Cellulose using 1,3,5-Triazine derivatives as Linkers and as Coupling Reagents” J. Pep. Sci. 2018, 24, e3063,

doi.org/10.1002/psc.3063

 

  1. J. Fraczyk, A. Rosowski, B. Kolesinska, A. Koperkiewcz, A. Sobczyk-Guzenda, Z.J. Kaminski, M. Dudek, “Orthogonal Functionalization of Nanodiamond Particles after Laser Modification and Treatment with Aromatic Amine Derivatives” Nanomaterials, 2018, 8, 908,

doi.org/10.3390/nano8110908

 

  1. J. Fraczyk, Z.J. Kaminski, “N-Lipidated Amino Acids and Peptides Immobilized on Cellulose Able to Split Amide Bonds” Materials, 2019, 12, 578,

doi.org/10.3390/ma12040578

 

9. K. Wojtera, M. Walczak, L. Pietrzak, J. Fraczyk, Ł. Szymański, A. Sobczyk-Guzenda, “Synthesis of functionalized carbon nanotubes for fluorescent biosensors” Nanotechnology Reviews, 9, 1237-1244 (2020)