Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej

projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 16, UMO-2018/31/B/ST8/02418).

Celem projektu jest opracowanie biokompatybilnego i bioaktywnego hybrydowego na bazie włóknin węglowych implantu do regeneracji ubytków tkanki kostno-chrzęstnej. O hybrydowości takiego materiału decyduje modyfikacja i funkcjonalizacja materiałów węglowych: poprzez powierzchniowe naniesienie dodatku ferromagnetycznego możliwa jest dokładna diagnostyka umożliwiająca obrazowania materiału po implantacji. Funkcjonalizacja implantu za pomocą polisacharydu (alginianu i/lub soli kwasu hialuronowego) oraz peptydów będących fragmentami białek macierzy pozakomórkowej, pozwala na poprawę właściwości biologicznych. Punktem wyjściowym jest tworzenia struktur włóknistych (włóknin) z wykorzystaniem włókien poliakrylonitrylowych (PAN), a następnie przeprowadzenie procesu niskotemperaturowej karbonizacji włóknin. Końcowa analiza właściwości układów hybrydowych przeprowadzona zostanie w warunkach in vitro oraz sprawdzona zostanie możliwość ich obrazowania przy użyciu µT/MRI.

Tematyka podjęta w niniejszym projekcie oraz realizacja poszczególnych zadań badawczych prowadzi do uzyskania nowatorskie podejście w rozwoju biomateriałów przeznaczonych do leczenia uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej. Podejście do problemu jest innowacyjne i niespotykane na skalę światową i skutkuje rozwojem inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, przy jednoczesnej możliwości opracowania nowej generacji materiałów.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi:

– Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Włókiennictwa,
– Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny ,
– Instytut Chemii Organicznej,
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.