dr inż.

Łukasz Janczewski

Wykształcenie

2013 – 2018

Studia doktoranckie przy Wydziale
Chemicznym Politechniki Łódzkiej

2011 – 2013

Studia 2 stopnia na Wydziale Chemicznym
Politechniki Łódzkiej

2007 – 2011

Studia 1 stopnia na Wydziale Chemicznym
Politechniki Łódzkiej

Staże naukowe

2018 – 2019

Staż podoktorski na Wydziel Chemicznym Politechniki Łódzkiej w Instytucie Chemii Organicznej, w zespole prof. dr hab. inż. Beaty Kolesińskiej

2015

Dwutygodniowy staż naukowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w zespole prof. dr hab. inż. Józefa Oleksyszyna

2015

Dwutygodniowy staż naukowy w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w zespole prof. dr hab. Joanny Wietrzyk

2011 – 2012

Staż naukowy w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Santiago de Compostela (Hiszpania) w zespole prof. Ricardo Riguery

Zainteresowania naukowe

 • Wspomagana promieniowaniem mikrofalowym synteza związków organicznych oraz fosforoorganicznych

Promieniowanie mikrofalowe (MW) jest techniką stosowaną w syntezie organicznej zaledwie od kilkunastu lat. Jest ona wykorzystywana w syntezie wielu klas związków organicznych (m.in. amidy, związki fosforoorganiczne czy w reakcji Cannizzaro). Promieniowanie mikrofalowe umożliwi skrócenie czasu trwania reakcji z kilku lub kilkunastu godzin nawet do kilku minut, zwiększając tym samym wydajność reakcji i redukując liczbę powstających produktów ubocznych.

 • Opracowanie nowych metod syntezy izotiocyjanianów

Izotiocyjaniany (ITC) należą do związków aktywnych biologicznie, charakteryzujących się aktywnością antynowotworową oraz antybakteryjną. Są również wykorzystywane w syntezie organicznej jako substraty do syntezy tiomoczników czy organokatalizatorów. Z tych powodów związki te cieszą się dużym zainteresowaniem. Mimo wielu znanych metod syntezy izotiocyjanianów wciąż poszukiwane są nowe metody umożliwiające otrzymanie zróżnicowanych strukturalnie izotiocyjanianów z wyższymi wydajnościami.

 • Synteza modyfikowanych izotiocyjanianów i badanie ich aktywności biologicznej

Sulforafan (SFN) jest jednym z najlepiej przebadanych naturalnych izotiocyjanianów, wykazującym aktywność antynowotworową oraz antybakteryjną. Znajduje się on w warzywach krzyżowych, a jego największe stężenie jest w brokułach. Wprowadzenie do struktury sulforafanu grupy fosfonowej pozwoliło na otrzymanie izotiocyjanianofosfonianów wykazujących wysoką aktywność antynowotworową, co zostało potwierdzona w badaniach na liniach komórkowych oraz na myszach, jak również wysoką aktywność antybakteryjną. Wysoką aktywnością antybakteryjną oraz antynowotworową charakteryzują się również kwasy merkapturowe wywodzące się z izotiocyjanianów.

 • Synteza peptydów i peptydowych koniugatów

Peptydy należą do związków organicznych składających się z aminokwasów (naturalnych lub syntetycznych), które mogą być syntezowane w roztworze bądź na nośniku polimerowym. Odpowiednie ułożenie aminokwasów w peptydzie odpowiada za jego aktywność biologiczną. Peptydy mogą być również łączone z innymi organicznymi cząsteczkami, tworząc biologicznie aktywne tzn. peptydowe koniugaty.

Wybrane publikacje

 1. Fraczyk, L. Janczewski, J. Wasko, K. Rozniakowski, K. Galecki, Z.J. Kaminski, B. Kolesinska, “Non-aggregating amylin fragments as an inhibitors of the aggregation process of susceptible to aggregation fragments 18–22, 23–27, and 33–37 of hormone” Chem. Biodiversity 2021, 18, e2100034,

doi.org/10.1002/cbdv.202100034

 

 1. L. Janczewski, D. Zielinski, B. Kolesinska, “Synthesis of amides and esters containing furan rings under microwave-assisted conditions” Open Chem. 2021, 19, 265-280.

 

 1. L. Janczewski, M. Walczak, J. Fraczyk, Z.J. Kaminski, B. Kolesinska, “Microwave-assisted Cannizzaro reaction – optimization of reaction conditions” Commun. 2019, 49, 3290-3300,

doi.org/10.1080/00397911.2019.1657459

 

 1. L. Janczewski, A. Gajda, T. Gajda, “Direct, microwave-assisted Synthesis of isothiocyanates” J. Org. Chem. 2019, 2528-2532,

doi.org/10.1002/ejoc.201900105

 

 1. L. Janczewski, E. Burchacka, M. Psurski, J. Ciekot, A. Gajda, T. Gajda, “New diaryl ω-(isothiocyanato)alkylphosphonates and their mercapturic acids as potential antibacterial agents” Life Sci. 2019, 219, 264-271,

doi.org/10.1016/j.lfs.2019.01.020

 

 1. L. Janczewski, A. Gajda, S. Frankowski, T.M. Goszczynski, T. Gajda, “T3P® – A benign desulfurating reagent in the synthesis of isothiocyanates” Synthesis 2018, 50, 1141-1151,

doi.org/10.1055/s-0036-1591842

 

 1. L. Janczewski, M. Psurski, M. Switalska, A. Gajda, T.M. Goszczynski, J. Oleksyszyn, J. Wietrzyk, T. Gajda, “Design, synthesis, and evaluation of ω-(isothiocyanato)alkylphosphinates and phosphine oxides as antiproliferative agents” ChemMedChem 2018, 13, 105-115,

doi.org/10.1002/cmdc.201700619

 

 1. M. Psurski, L. Janczewski, M. Switalska, A. Gajda, T.M. Goszczynski, J. Oleksyszyn, J. Wietrzyk, T. Gajda, Novel phosphonate analogs of sulforaphane: synthesis, in vitro and in vivo anticancer activity. Eur. J. Med. Chem., 2017, 132, 63-80,

doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.03.028