dr inż.

Anna Gajda

Wykształcenie

2005

Adiunkt – Instytut Chemii Organicznej
Politechniki Łódzkiej

2003

dr nauk chemicznych – Politechnika Łódzka

1995

mgr inż. Chemik – Politechnika Łódzka

Zainteresowania naukowe

  • Projektowanie i synteza fosfonowych, fosfinowych i fosfinotlenkowych pochodnych naturalnych izotiocyjanianów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej i antybakteryjnej.

Naturalne izotiocyjaniany takie jak sulforafan wykazują udokumentowane działanie chemoprewencyjne
i antynowotworowe. Otrzymane fosforowe analogi sulforafanu wykazywały aktywność przeciwnowotworową in vitro silniejszą od naturalnych izotiocyjanianów.

  • Synteza związków fosforoorganicznych wspomagana promieniowaniem mikrofalowym

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego umożliwia skrócenie czasu syntezy przy jedoczesnej poprawie czystości produktów. Technikę tę z powodzeniem zastosowano w syntezie m.in. azydków i  monoestrów kwasów fosfonowych.

  • Synteza izotiocyjanianów i cyklicznych tiomoczników

Znane metody syntezy izotiocyjanianów wymagają użycia odczynników desulfurujących celem przekształcenia przejściowo tworzących się ditiokarbaminianów w izotiocyjaniany. Dowiedliśmy, że proces desulfuracj może przebiegać spontanicznie pod wpływem jedynie promieniowania mikrofalowego.

Wybrane publikacje

  1. A. Gajda, T. Gajda, „N-carbamate Protected a-Amidoalkyl-p-tolylsulfones: Convenient Substrates in the aza-Morita-Baylis-Hillman Reaction” J. Org. Chem. 2008, 73, 8643.

doi.org/10.1021/jo801616d

 

  1. A. Gajda, T. Gajda, „A new access to substituted N-Boc 2-aminoethylidene-1,1-bisphosphonates and phosphonyl-substituted aza-Morita-Baylis-Hillman adducts” Tetrahedron 2008, 64, 1233.

doi.org/10.1016/j.tet.2007.11.072

 

  1. A. Wrona-Piotrowicz, J. Zakrzewski, A. Gajda, T. Gajda, A. Makal, A. Brosseau, R. Métivier. „Friedel-Crafts-type reaction of pyrene with diethyl 1-(isothiocyanato)alkylphosphonates. Efficient synthesis of highly fluorescent diethyl 1-(pyrene-1-carboxamido)methylphosphonic acid” Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 2451-2458.

doi.org/10.3762/bjoc.11.266

 

  1. M. Psurski, L. Janczewski, M. Switalska, A. Gajda, T. M. Goszczyński, J. Ciekot, L. Winiarski, J. Oleksyszyn, J. Wietrzyk, T. Gajda, “Phosphorus-containing isothiocyanate-derived mercapturic acids as a useful alternative for parental isothiocyanates in experimental oncology” Bioorg. Med. Chem. Lett. 2018, 28, 2611-2615.

doi.org/10.1016/j.bmcl.2018.06.042

 

  1. L. Janczewski, A. Gajda, T. Gajda. „Direct, microwaves-assisted synthesis of isothiocyanate” Eur. J. Org. Chem. 2019, 2528-2532.

doi.org/10.1002/ejoc.201900105